AESA Group


Group Photo, OCT 16, 2020, Beijing Inst Technol.

From left to right: Kaixuan Zhang, Jinpeng Tian, Shuai Jiang, Wanzhou Sun, Yanzhou Duan, Chen Zhu, Cunbin Wang, Suxiao Ma, Qian Lin, Shujie Wu, Yue Pan, Yue Sun, Wenwen Wang, Chenxu Wang, Kui Zhang, Ruixin Yang, Rui Xiong(Supervisor), Ju Wang, Jiahuan Lu, Yu Tian, Hanlin Chen, Cheng Chen, Siyu Qu, Xinggang Li, Runbo Yan, Huan Chen, Wenhao Huang, Baoqiang Zhu, Liangji Yan, Jintao Huang,Xiaowei Liu, Zian Zhao, Zhengyang Li.

【Post-doctors】

Dr. Ruixin YangJinpeng TianChen Cheng


【Ph.D Students】

Jiahuan LuYanzou DuanXingang Li
Yu TianKui ZhangShuai Jiang
Qianhui ZhangYue SunKaixuan Zhang
Chenxu WangZhengyang Li


【Master Students】

Hanlin ChenChen ZhuWenwen Wang
Yuchao XuSiyu QuBoran Zhang
Zian ZhaoBaoqiang ZhuHaocheng LiXinjie SunXinqi XieSiwei YuZihao LiuLixin EYinghao He

Junbin Liu


【Undergraduate Students】


【Visiting Professors】

Prof. Xiaoyu LiProf. Chun Wang

【Honorary Supervisor】

Prof. Fengchun SunProf. Hongwen He


Alumni

Update:2020-12-31


Name

Experience

Year

Prof. Quanqing Yu

Visiting Professor

2020-2021

Prof. Simin Peng

Visiting Professor

2020-2021

Prof. Chao Lv

Visiting Professor

2019-2020

Prof. Chengming Zhang

Visiting Professor

2019-2020

Prof. Zeyu Chen

Visiting Professor

2019-2020

Prof. Yong Tian

Visiting Professor

2019-2020

Dr. Hao Mu

Post-docs and Ph.D degree

2012-2018

Dr. Huan Chen

Ph.D degree

2017-2022

Dr. Ju Wang

Ph.D degree

2017-2021

Dr. Shanshan Guo

Ph.D degree

2016-2020

Dr. Ruixin Yang

Ph.D degree

2015-2020

Dr. Quanqing Yu

Ph.D degree

2015-2019

Dr. Chun Wang

Ph.D degree

2014-2018

Dr. Yongzhi Zhang

Ph.D degree

2013-2018

Mr. Jintao Huang

Master Degree

2019-2022

Mr. Runbo Yan

Master Degree

2019-2022

Mr. Wanzhou Sun

Master Degree

2019-2022

Mr. Cunbin Wang

Master Degree

2019-2022

Mr. Wenhao Huang

Master Degree

2019-2022

Mr. Liang Zhang

Master Degree

2019-2022

Ms. Shujie Wu

Master Degree

2018-2021

Ms. Yue Pan

Master Degree

2018-2021

Ms. Qian Lin

Master Degree

2018-2021

Mr. Liangji Yan

Master Degree

2018-2021

Mr. Xiaowei Liu

Master Degree

2018-2021

Mr. Hao Lei

Master Degree

2017-2020

Ms. Linlin Li

Master Degree

2017-2020

Mr. Xun Song

Master Degree

2016-2019

Mr. Kan Wang

Master Degree

2016-2019

Ms. Lina Zhou

Master Degree

2016-2019

Mr. Yanzhou Duan

Master Degree

2017-2019

Mr. Yu Fang

Master Degree

2017-2019

Ms. Qi Jin

Master Degree

2017-2019

Mr. Haoran Gong

Master Degree

2016-2019

Ms. Jiayi Cao

Master Degree

2015-2018

Mr. Zhirun Li

Master Degree

2015-2018

Mr. Liang Lyv

Bachelor and Master Degree

2015-2018

Mr. Xianglong You

Master Degree

2015-2017

Mr. Yiying Zhang

Master Degree

2015-2017

Mr. Cheng Chen

Master Degree

2014-2016

Mr. Suxiao Ma

Bachelor and Master Degree

2016-2020

Mr. Ruichen Lu

Bachelor degree

2020-2021

Mr. Jiangtao Fu

Bachelor degree

2018-2019

Mr. Linxuan Zhao

Bachelor degree

2018-2019

Mr. Yingfei Mei

Bachelor degree

2017-2018

Mr. Xuezhao Yang

Bachelor degree

2016-2017

Mr. Junjie Li

Bachelor degree

2015-2016

Mr. Tonghui Shi

Bachelor degree

2015-2016

0
Adress:No.5 South Zhongguancun St., Haidian District, Beijing,100081,China.   Copyright  ©  2020-   AESA  All Rights Reserved.
Links: Beijing Institute of Technology    Applied Energy    MIT-Ju Li Group    Chinese J. ME    Sch. Mech Engin